Thông Báo Chuyển Forum
Các Thành Viên Trong Diễn Đàn Chú Ý : Do 1 số yêu cầu của các thành viên trong lớp muốn giữ cho forum của chúng ta tồn tại mãi mãi , Forum cũ của chúng ta chỉ là forum free nên không thế sao lưu CSDL được và thời gian tồn tại của nó cũng có hạn .Nên mình đã xây dựng một Forum mới trên nền tảng PHP, SQL,... và tất nhiên là dữ liệu cũng như tin tức của các thành viên sẽ được sao lưu mãi mãi.Vậy Ban Quản Trị diễn đàn cũ đã thống nhất chuyển sang diễn đàn mới với những đặc điểm mới (đẹp, nổi bật hơn).Hy Vọng mọi người sẽ ủng hộ bằng việc đăng kí lại thành viên trong diễn đàn cũng như thành viên của lơp K9A và xây dựng diễn đàn mới của chúng mạnh mẽ hơn. Thân : Admin!